ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 ตุลาคม 2560
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 ตุลาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 27 กันยายน 2560
การประมูลราคาขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้บริโภคของผู้ต้องขัง 20 กันยายน 2560
การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๔ รายการ 15 กันยายน 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒) 11 กันยายน 2560
อัตราค่าห้องพักอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๘ 04 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา 04 กันยายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ 29 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 29 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแม่กลอง - ท่าจีน (คลองขุดใหม่) ชายทะเลเขตเมือง 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTVชนิดไร้สาย พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งในพื้นที่เขตตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด cctv ชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28 สิงหาคม 2560
ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ 28 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่มะดัน - สาธุ หมู่ที่ ๔ 25 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙