ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2559
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทัุนหมุนเวียน 28 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลบางช้าง 28 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒ รายการ 17 พฤศจิกายน 2559
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 17 พฤศจิกายน 2559
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางเรือหัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 17 พฤศจิกายน 2559
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง ที่ดินของอาสนะวิหาร - แม่พระบังเกิดบางนกแขวก 17 พฤศจิกายน 2559
ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร - ยานพาหนะชำรุด 16 พฤศจิกายน 2559
การประกวดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม 16 พฤศจิกายน 2559
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding) 16 พฤศจิกายน 2559
ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร - ยานพาหนะชำรุด 15 พฤศจิกายน 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักจังหวัดสมุทรสงคราม 14 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 10 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในลูกตาด้วยคลื่นเเสง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 09 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบริเวณย่านชุมชน งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย สค.๒๐๔๕ 09 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง : สะพานข้ามคลองบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 09 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมขยายความกว้างของสะพาน : ขยายความกว้างของสะพาน ถนนสายสส.๕๐๐๗ แยกทางหลวงชนบท สค.๒๐๕๕ 09 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ; งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสาย สส.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ 09 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมขยายความกว้างสะพาน : ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สส.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ 09 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย สส.๕๐๐๖ แยกทางหลวงชนบท สส.๖๐๐๒ - บ้านดำเนินสะดวก 08 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙