ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา 25 สิงหาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โจครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเดชาดิศร 23 สิงหาคม 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดเล็ก - ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาพุ่ม) หมู่ที่๓ 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ประเภทงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ - บ้านจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.(คลองด่านตอนใน) หมู่ที่ ๒ 23 สิงหาคม 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลยายแพง 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม - บ้านลัดจวน หมู่ที่ ๕ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก) 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาเถรยายขาว) หมู่ที่ ๓ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน / คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด ทั้ง ๒ หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21 สิงหาคม 2560
แก้ไขกำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อกสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2560
แก้ไขกำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีกการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙