ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ รายการ 27 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 27 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 27 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด ๑๒๐ W(วัตต์) 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กิโลวัตต์ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 23 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเมหาก่อสร้าวหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว 22 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์รองรับระบบ EMR โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 22 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 22 มีนาคม 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 21 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะ) 21 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) 21 มีนาคม 2560
ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ รายการ 20 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด 20 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อวัสดุจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์) 20 มีนาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙