ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโจครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน 15 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน ๑๖๐ ชุด 15 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด 15 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด 15 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 14 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดหู คอ จมูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 14 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) 14 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่ ๕ 13 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 13 มีนาคม 2560
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 10 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) 10 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๕๐๐๘ แยกทางหลวงชนบท สส.๓๐๑๐ - บ้านนางตะเคียน 10 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๖๐๐๒ บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย 09 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ 09 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์ 09 มีนาคม 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 09 มีนาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 07 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 07 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 03 มีนาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙