ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 ตุลาคม 2560
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 ตุลาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 27 กันยายน 2560
การประมูลราคาขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้บริโภคของผู้ต้องขัง 20 กันยายน 2560
การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๔ รายการ 15 กันยายน 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒) 11 กันยายน 2560
อัตราค่าห้องพักอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๘ 04 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา 04 กันยายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ 29 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 29 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแม่กลอง - ท่าจีน (คลองขุดใหม่) ชายทะเลเขตเมือง 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTVชนิดไร้สาย พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งในพื้นที่เขตตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙