ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมบริเวณย่านชุมชน งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนน สาย สส.๖๐๐๒ บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง หมู่ที่ ๓ 29 ตุลาคม 2559
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวอยละมุน หมู่ที่ ๗ และ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมาขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมทางแยกและจุดต่อเชื่อม งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเลี่ยวอันตราย 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 29 ตุลาคม 2559
การสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) 13 ตุลาคม 2559
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐ 13 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. 13 ตุลาคม 2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ 13 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแหลมใหญ่ 13 ตุลาคม 2559
ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) 13 ตุลาคม 2559
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระดังงา 12 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 12 ตุลาคม 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙