ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๔๑ เครื่อง 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่แยกหลัก รายงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย สส.๒๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านสี่แยก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน ซอยคลองเขิน ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเขิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราขรหินคลุก บริเวณบ้านนายมานพ โชตินัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย สส.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านคุ้งกระถิน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและๆฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก รายการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สส.๒๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก รายการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย . ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก รายการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 08 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 สิงหาคม 2560
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 08 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 08 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสวนอัมพวา หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง 08 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 07 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ประเภทงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ - บ้านจอมปลวก 07 สิงหาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ 07 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่ ๑๕ 07 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙