ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 08 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 08 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสวนอัมพวา หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง 08 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 07 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ประเภทงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ - บ้านจอมปลวก 07 สิงหาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ 07 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่ ๑๕ 07 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 03 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้กล้องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้ง 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยชงโค - ซ๒ (สสถ๑๘๐๕)ทางรถไฟและปลายคลองบางแก้ว 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างยกระดับถนน บางบ่อ - ปากมาบ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.หลังววัดป้อมแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว 01 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประทีปทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว 01 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙