ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรโครงข่ายชุมชนเอกชัย 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหทาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 18 เมษายน 2557
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด และ ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 4 ชุด 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน (อาคาร2) โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน (อาคาร1) โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) 18 เมษายน 2557
การขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด 17 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 17 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสรง ห้องสมุดประชาชน 17 เมษายน 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง 17 เมษายน 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ 17 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาวงตรีขนาดใหญ่ ตามโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงแชมป์จังหวัด 17 เมษายน 2557
สอบราคาจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 เมษายน 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ที่ 4 17 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนและสถานทีส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาล 17 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน (อาคาร2) โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 17 เมษายน 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙