ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 23 เมษายน 2557
ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 23 เมษายน 2557
การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 5) 22 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง 22 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กเขตชานเมือง 22 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่ีอผู้ชนะการเสนอราคา 21 เมษายน 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 6 หลัง 18 เมษายน 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก - วัดประชา 18 เมษายน 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรโครงข่ายชุมชนเอกชัย 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหทาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 18 เมษายน 2557
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด และ ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 4 ชุด 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน (อาคาร2) โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน (อาคาร1) โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 18 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) 18 เมษายน 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙