ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ยกสูง 02 พฤษภาคม 2557
สอบราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง 02 พฤษภาคม 2557
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง 02 พฤษภาคม 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลนางตะเคียน 29 เมษายน 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณตำบลยี่สาร 29 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 29 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนในเขตเทศบาล 25 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านนางสม เณรผึ่ง 25 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 24 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 24 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านปรก 51 (ซอยสวนไทย 2/1) 24 เมษายน 2557
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 23 เมษายน 2557
ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 23 เมษายน 2557
การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 5) 22 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง 22 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กเขตชานเมือง 22 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่ีอผู้ชนะการเสนอราคา 21 เมษายน 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙