ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และถนนธรรมนิมิต 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิตจากถนนไกรชนะถึงสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชญาติรักษาจากหน้าโรงเรียนอนุบาลถึงสี่แยกธนาคาไทยพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิตจากถนนไกรชนะถึงสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชญาติรักษาจากหน้าโรงเรียนอนุบาลถึงสี่แยกธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมและจำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร 31 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔ 21 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕ 21 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก 21 กรกฎาคม 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔ 18 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕ 18 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนศรีจำปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนศรีจำปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 18 กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙