ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 15 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางจะเกร็ง 15 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก) 07 มิถุนายน 2560
แก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 07 มิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา 07 มิถุนายน 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้งสีวัง หมู่ที่ ๙ 06 มิถุนายน 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรตเสริมเหล็ก สายหัวสวน หมู่ที่ ๔ 06 มิถุนายน 2560
สอบราคาโจครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบริเวณซอยบ้านสวนคลองเม็ง หมู่ที่ ๓ 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหลังโรงเรียนวัดบางน้อยฯ หมู่ที่ ๔ 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยบ้านนายทวีป จุ้ยมณี 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยสารภีถึงปากคลองสารภี 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระดังงา 01 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ 01 มิถุนายน 2560
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 01 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smat Farmer) 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒ ,๔ ตำบลแควอ้อม 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 25 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 25 พฤษภาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙