ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกใส 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกใส 28 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม 28 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคาร 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้าบ้านบางสะใภ้ หมู่ที่ 7 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมที่ราชพัสดุ 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองตีนมะยม 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงสร้างการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลาประชาคม 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางโค้งบ้านนายองอาจ แม้นละม้าย 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองตาพริ้ง 28 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับสู่อาเซียนปีงบประมาณ 2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙