ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดกลางเหนือ 20 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดปากง่าม 20 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโคก 20 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 18 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาโกยดินลำประโดงสาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณชุมชน 18 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 18 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู 18 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 13 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้าง 13 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร 13 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ 13 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร 12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง 12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีต 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดญสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าไม้เนื้อแข็งครั้งที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙