ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 10 กุมภาพันธ์ 2557
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักนักท่องเที่ยว 07 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลาดยาง 07 กุมภาพันธ์ 2557
ร่างขอบเขตของงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประชาชน จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 06 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 06 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อวสร้างเขื่อน 06 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 06 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อครุภัฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 กุมภาพันธ์ 2557
การประมูลการเช่าอสังหารริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลอัมพวา 06 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 04 กุมภาพันธ์ 2557
ประมู,ประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าแผงตลาดสดเทศบาล 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อวัสดุภัณฑ์การแพทย์ 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างการพัฒนาเส้นทางลัดเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 04 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาซื้อรถรถชมวิว 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้ออุปกณร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 กุมภาพันธ์ 2557
การจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙