ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานเจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4601 สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 80-4600 สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
ประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90แรงม้า (ครั้งที่4) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 ธันวาคม 2556
ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเหมืองใหม่ 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางน้ำผึ้ง 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวัดน้อยแสงจันทร์ 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองจั่น-บ้านประชาชมชื่น 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้าง 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 เชื่่อมหมู่ 9 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจัดซื้ัอวัสดุ 16 ธันวาคม 2556
ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานเอนกประสงค์วัดเหมืองใหม่ 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางน้ำผึ้ง 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวัดน้อยแสงจันทร์ 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองจั่น 13 ธันวาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙