ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 (โรงเรียนเทศบาล 3) 21 ตุลาคม 2556
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-8 ต.บางพรม 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการห้องทำครัวและเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 21 ตุลาคม 2556
ประมูลซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังไม่ต่ำกว่า 125 แรงม้า(ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 ตุลาคม 2556
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดลังกา-วัดจุฬามณี 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยวิธีสอบราคา 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 21 ตุลาคม 2556
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ Pavement In-Place Recycling 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา 21 ตุลาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙