ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 21 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 21 เมษายน 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอกนรีต สายบ้านตคลองวัว - บ้านแก้วเจริญ 20 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา - บ้านคลองแค 20 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ ๓) 20 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน 20 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ๓๒ ห้อง 18 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ฟิตเนสและห้องน้ำสาธารณะ 18 เมษายน 2560
สอบราคาจ้าเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง 18 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง 18 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๕ ตำบลแพรกหนามแดง 18 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) 12 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องงรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ อบต.แหลมใหญ่ 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลท่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งพื้นระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 เมษายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙