ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตวางท่อจ่สยน้ำประปา หมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลคลองโคน 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายถนน (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 02 พฤษภาคม 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 02 พฤษภาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดของเทศบาลกระดังงา 02 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาด ห้องส้วมของโรงเรียนวัดสินวิเศษศรัทธารามเดิม 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำและบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 02 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาด ศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคนที 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 27 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 21 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 21 เมษายน 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอกนรีต สายบ้านตคลองวัว - บ้านแก้วเจริญ 20 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา - บ้านคลองแค 20 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ ๓) 20 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน 20 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ๓๒ ห้อง 18 เมษายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙