ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิต ชะโลธร หมู่ที่ ๔, ๗ ตำบลจอมปลวก 05 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาซื้อซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมท้องแบน ชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งลำ 05 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย ๙ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเขิน 05 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสะแก 18 มิถุนายน 2561
ประกาศกกรมท่าอากาศยาน เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยาน ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง 05 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม 27 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลเหมืองใหม่ 27 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCERETE) สายบ้านนางตะเคียน หมู่ที่ ๑ 27 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 27 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัธาธรรม หมู่ที่ ๑ 23 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว 15 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 15 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก ๘ 15 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ หมู่ที่ ๗ 04 พฤษภาคม 2561
ประกวดาคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑,๕,๖ ตำบลดอนมะโนรา 04 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาบบ้านต้นมูก-บ้านศาลาแดง 10 เมษายน 2561
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำระบบประปาหมู่ที่ ๗ โดยวิธีการเรียงหินยาแนว 03 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 27 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที 27 มีนาคม 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙