ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปรก 21 กุมภาพันธ์ 2560
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยปากเหล่า 21 กุมภาพันธ์ 2560
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ รายการ (๒๖๔ ชิ้น) 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๓ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) 16 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ พร้อมก่อสร้างระบบหอถังส่งน้ำประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลยายแพง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (CEO) 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์) 16 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน 15 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายถนน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 15 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคมจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 15 กุมภาพันธ์ 2560
ขายทอดตลาดถังยางเปล่า จำนวน ๗๖ ถัง 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน 07 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม 31 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางยี่รงค์ 31 มกราคม 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุจากการรื้อถอน 31 มกราคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙