ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายคลองตรง-คันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2562
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สส.6002 บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุืทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สส.6002 บ.อัมพวา - บ.คลองแพงพวย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบ้านและประตูรั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พฤษภาคม 2562
ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว (วัดหนองกระพง)หมู่ที่ ๕,๔ ตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๐๘ บ้านศาลพ่อเณร - บ้านดอนมะโนรา ตำบลจอมปลวก ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายชรัล หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม) 23 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัย บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บ้านท้องคุ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มีนาคม 2562
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Referrence : TOR) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงและอำนวบความปลอดภัย บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บ้านท้องคุ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรั้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มีนาคม 2562
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวาราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ้านยี่สาร (ตอนที่ 1) พร้อมติดตั้งป้ายจราจรฯ 28 มกราคม 2562
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ้านยี่สาร (ตอนที่ 1) พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ฯ 18 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. ๑-๐๐๑๘ สายสารภี - ศาลาแม่พระ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.๑-๐๐๐๙ สายบ้านกลางเหนือ - บ้านบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านรางกล้วย หมู่ 2 - บ้านดอนมะโนรา หมู่ 5 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2562
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙