ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ร่างของเขตของงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้ายรางกล้วย หมู่ 2 - บ้านดอนมะโนรา หมู่ 5 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 21 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธันวาคม 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านรางกล้วย หมู่ 2 - บ้านดอนมะโนรา หมู่ 5 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 20 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์ หมู่ที่ ๖ 17 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔,๕ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ตุลาคม 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 26 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 26 กันยายน 2561
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2561
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561
ราคากลางก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 14 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) 09 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลบางคนที 09 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านบางกะรี้ ตำบลวัดประดู่ 09 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิต ชะโลธร หมู่ที่ ๔, ๗ ตำบลจอมปลวก 05 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาซื้อซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมท้องแบน ชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งลำ 05 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย ๙ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเขิน 05 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสะแก 18 มิถุนายน 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙