แบบสรุปข้อสั่งการ 9 ม.ค.61

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 เขียนโดย Ampa

แบบสรุปข้อสั่งการ 9 ม.ค.61

Attachments:
Download this file (090161.pdf)ข้อสั่งการ[ ]49 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙