แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1381
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2453
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2403
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2192
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1931
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1969
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2122
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2033
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2124
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1833

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙