แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1360
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2428
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2383
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2174
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1911
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1946
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2103
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2014
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2098
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1810

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙