แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1364
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2434
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2386
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2177
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1915
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1954
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2107
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2018
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2109
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1814

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙