แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1312
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2382
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2336
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2130
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1861
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1906
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2064
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 1971
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2051
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1778

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙