แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มติ ครม. 21 ม.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2005
มติ ครม. 19 พ.ย.56 เขียนโดย Ampa 1750
มติ ครม. 12 พ.ย.56 เขียนโดย Ampa 1916
มติ ครม. 5 พ.ย. 56 เขียนโดย Ampa 1772
มติ ครม. 1 พ.ย. 56 เขียนโดย Ampa 2046
มติ ครม. 29 ต.ค. 56 เขียนโดย Ampa 1873
มติ ครม. 22 ต.ค. 56 เขียนโดย Ampa 2135
มติ ครม. 17 ก.ย. 56 เขียนโดย Ampa 1853
มติ ครม. 3 ก.ย. 56 เขียนโดย Ampa 2008
มติ ครม. 27 ส.ค.56 เขียนโดย Ampa 1875

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙