เดือน พฤษภาคม 2558

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

Attachments:
Download this file (doc580501.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1437 kB
Download this file (doc580502.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]501 kB
Download this file (doc580503.pdf)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]906 kB
Download this file (doc580504.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]2911 kB
Download this file (doc580505.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]185 kB
Download this file (doc580506.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]197 kB
Download this file (doc580507.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]182 kB
Download this file (doc580508.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]180 kB
Download this file (doc580509.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]580 kB
Download this file (doc580510.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]287 kB
Download this file (doc580511.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]132 kB
Download this file (doc580512.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่[ ]231 kB