เดือน มกราคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

Attachments:
Download this file (doc610101.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]142 kB
Download this file (doc610102.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]345 kB
Download this file (doc610103.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]346 kB
Download this file (doc610104.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]182 kB
Download this file (doc610105.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]137 kB
Download this file (doc610106.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]281 kB
Download this file (doc610107.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]2738 kB