เดือน กุมภาพันธ์ 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Attachments:
Download this file (doc610201.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]201 kB
Download this file (doc610202.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]639 kB
Download this file (doc610203.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]735 kB
Download this file (doc610204.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]163 kB
Download this file (doc610205.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]1659 kB
Download this file (doc610206.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]117 kB