เดือน มกราคม 2562

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

Attachments:
Download this file (doc620101.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]465 kB
Download this file (doc620102.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]117 kB
Download this file (doc620103.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]445 kB
Download this file (doc620104.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]616 kB
Download this file (doc620105.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]151 kB
Download this file (doc620106.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]4448 kB