เดือน กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Attachments:
Download this file (doc620201.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]145 kB
Download this file (doc620202.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]134 kB
Download this file (doc620203.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]250 kB
Download this file (doc620204.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]482 kB
Download this file (doc620205.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]2107 kB
Download this file (doc620206.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]123 kB