เดือน กรกฎาคม 2562

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

Attachments:
Download this file (doc620701.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]447 kB
Download this file (doc620702.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]302 kB
Download this file (doc620703.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]344 kB
Download this file (doc620704.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]388 kB