318. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

Attachments:
Download this file (document-1.pdf)เอกสารแนบ[ ]608 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙