319. การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

Attachments:
Download this file (document-2.pdf)เอกสารแนบ[ ]380 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙