321.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 01 เมษายน 2558 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับรอบการประเมิน รอบ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3251 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙