480.บัญชีอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ สำหรับการประเมินข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 มีนาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บัญชีอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ สำหรับการประเมินข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

Attachments:
Download this file (1.แบบ ปผ..doc)1.แบบ ปผ..doc[เอกสารต้นเรื่อง]85 kB
Download this file (2.แบบฟอร์มบัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.xls)2.แบบฟอร์มบัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.xls[เอกสารต้นเรื่อง]24 kB
Download this file (รายละเอียดตัวชีวัด.pdf)รายละเอียดตัวชีวัด.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]895 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙