483.การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

Attachments:
Download this file (vcs 4 เม.ย.59 เวลา 13.30 น..pdf)vcs 4 เม.ย.59 เวลา 13.30 น..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]209 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙