484.การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙

Attachments:
Download this file (CCF01042559_0015.pdf)CCF01042559_0015.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1469 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙