487.รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 12 เมษายน 2559 เขียนโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

Attachments:
Download this file (รายงานการประชุมครั้งที่ ๒.pdf)รายงานการประชุมครั้งที่ ๒.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1817 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙