511. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี

Attachments:
Download this file (511.pdf)เอกสารแนบ[ ]2825 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙