519. สรุปการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สรุปการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ

Attachments:
Download this file (519.pdf)เอกสารแนบ[ ]715 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙