658. แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น"

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น"

Attachments:
Download this file (658.pdf)เอกสารแนบ[ ]1313 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙