660. สรุปผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 1/2560

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 27 มกราคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดสมุทรสงคราม  (กรอ.) ครั้งที่ 1/2560

Attachments:
Download this file (660.pdf)เอกสารแนบ[ ]2720 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙