663. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙