669. กำหนดเวลาทำงานในวันราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กำหนดเวลาทำงานในวันราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙