672. แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2560

Attachments:
Download this file (672.doc)เอกสารแนบ[ ]39 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙