675. โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ e-Learning  หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

Attachments:
Download this file (675.pdf)เอกสารแนบ[ ]1454 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙