677. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙