678. แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ

Attachments:
Download this file (678.pdf)เอกสารแนบ[ ]1911 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙