680. การทดสอบแบบสำรวจปริมาณงานของจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัด (Pre-test)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การทดสอบแบบสำรวจปริมาณงานของจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัด (Pre-test)

Attachments:
Download this file (680.pdf)เอกสารแนบ[ ]8078 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙