708. สรุปผลการประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอมอีตามแนวประชารัฐ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอมอีตามแนวประชารัฐ

Attachments:
Download this file (708.pdf)เอกสารแนบ[ ]701 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙