710. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/710.zip)710.zip[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙