707. ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ  "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙