719.การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)

Attachments:
Download this file (ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรหรือผู้ยากจน.pdf)ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรหรือผู้ยากจน.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2827 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙