1417. แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1417. แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

Attachments:
Download this file (1417.pdf)1417.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1151 kB
Access this URL (https://drive.google.com/open?id=1BsPdVCgturupMn_2DIwm36R6B97qsgTJ)รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙