1433. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1433. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Attachments:
Download this file (1433.pdf)1433.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1459 kB
Download this file (คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๐๙.pdf)คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๐๙.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2773 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙